Pensioen

Pensioenopbouw is veelal een mogelijkheid die een werkgever biedt op basis van een nationaal belastingregime. Bij verhuizing naar het buitenland en het aangaan van een nieuw dienstverband, wijzigt of verdwijnt de pensioenopbouw. Mogelijk kunt u in het buitenland gebruik maken van bestaande lokale oplossingen, wellicht als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden van uw nieuwe werkgever. Indien dit niet mogelijk is, is het verstandig om advies in te winnen bij een specialist die u kunt adviseren over de mogelijkheden om toch op een degelijke manier uw pensioenopbouw voort te zetten. Daarnaast is het ook van belang om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het reeds opgebouwde pensioenkapitaal.

Een aantrekkelijk pluspunt voor expats die in het buitenland werken, is de mogelijkheid om een vermogen op te bouwen. Door de vaak lagere kosten van levensonderhoud en hogere salarissen is het makkelijker om geld aan de kant te zetten. Het investeren van dit spaargeld kan een lastige kwestie zijn, omdat de Nederlandse pensioen-en spaarproducten wellicht niet beschikbaar zijn in het buitenland of niet meer van toepassing zijn op uw situatie.

Wanneer u verhuist naar het buitenland heeft dat ongetwijfeld gevolgen voor uw AOW, Anw en pensioenopbouw. Het is dan ook belangrijk om hier goed bij stil te staan.

Indien u buiten de eurozone gaat werken en daar uw pensioen opbouwt, wees er dan bewust van dat u te maken kunt krijgen met een verschil in wisselkoers als u van plan bent om tijdens uw pensioen in Nederland te wonen. Zorg er voor dat u dit risico zoveel mogelijk indekt.

Pensioenadvies is zeer divers en vaak complex. Neem contact op voor advies.

Verzekeraar geliefd na schade

Ook expats willen pensioen opbouwen.

Door de toegenomen globalisering krijgt u mogelijk steeds meer te maken met expats. Deze expats dragen werkgeversrisico´s met zich mee op het gebied van zorg, arbeidsongeschiktheid, ongevallen, overlijden en pensioen. Gelukkig zijn er internationale verzekeringsoplossingen voor uw internationaal opererende workforce.

Vanuit uw zorgplicht als goed werkgever – en om goede mensen aan te trekken en te behouden – dient u risico’s adequaat af te dekken en pensioenopbouw van uw internationale medewerkers veilig te stellen. In het verleden betrof dit vaak een beperkte groep van werknemers en kon u veelal op individuele basis naar een passende oplossing zoeken. De groep internationale medewerkers wordt echter steeds groter. Het is dus zaak om voor een coherente en uniforme aanpak te kiezen. Wilt u meer weten of internationale oplossingen op maat, neem contact op voor advies.

Pin It on Pinterest