Levensverzekeringen

Bij vertrek uit Nederland valt een aantal voorzieningen weg. Zeker op het gebied van nabestaandenvoorzieningen! In Nederland bestaan meerdere soorten nabestaanden voorzieningen:

  • ANW (nabestaandenuitkering);
  • Een nabestaanden-pensioen als onderdeel van een pensioenregeling via de werkgever;
  • Levensverzekering (los, en ook bv als onderdeel van een hypotheek).
Infinity
Levensverzekeringen

Bij vertrek naar het buitenland kunnen deze voorzieningen komen te vervallen. In veel landen bestaan er geen wettelijke regelingen die uw nabestaanden van enig inkomen voorzien als u onverhoopt komt te overlijden. Daardoor kan er een enorme inkomensterugval ontstaan bij overlijden. Een internationale levensverzekering (oftewel een “overlijdensrisicoverzekering”) is een mogelijk om het wegvallen van inkomen door het overlijden op te vangen. Niet iedere bestaande Nederlandse levensverzekering kan worden “meegenomen” bij verhuizing naar het buitenland. En nog minder levensverzekeringen kunnen nog worden afgesloten indien u reeds woonachtig bent in het buitenland. Dit heeft te maken met de beperking in de vergunning die Nederlandse Levensverzekeraars hebben. Zij mogen vaak geen Nederlanders verzekeren die niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP – voorheen Gemeentelijke Basis Administratie GBA).

Pin It on Pinterest